Image Alt

De Krukel

De Krukel

Welkom bij peuterspeelzaal de Krukel!

Onze peuterspeelzaal zit in het vereningsgebouw Oostdam gevestigd. We hebben een fijn ruimte  en ook het buitenplein biedt veel speelmogelijkheden en ruimte voor de kinderen.

We zijn trots dat we een VVE locatie mogen zijn, zodat we ook de kinderen met een achterstand extra ondersteuning kunnen bieden in hun ontwikkeling. Door de dag heen maken we ook gebruik van gebarentaal. Dit stimuleert de taalontwikkeling.

Dagindeling

Als alle kinderen binnen zijn gaan we in de kring. We zingen ons ‘goede morgen’ liedje, we kijken of alle kinderen er zijn en welke dag het is.

Daarna gaan we een activiteit doen. Dat kan zijn met alle kinderen, maar ook in kleine groepjes. Als het helpend handje het belletje rinkelt, gaan we opruimen.

Als alles is opgeruimd gaan we aan tafel wat eten en drinken. We zingen een liedje en De juf rijdt het ‘helpende handje’ de olifant naar binnen waar alle tasjes van de kinderen aan hangen. Het helpende handje deelt de tasjes uit en de kinderen proberen zelf hun doosje en beker uit de tas te halen. Dit stimuleert de zelfstandigheid, maar ook het leren vragen om hulp als dat nodig is.

Na het eten en drinken gaan we een activiteit doen. Dit kan een boek lezen of een beweegspel doen. Daarna gaan we naar buiten. En we sluiten de ochtend af in de kring.

Adres

Telefoon

06 – 86 82 04 68

Openingstijden

8.30 – 12.30 uur

(inloop van 8.30 – 8.45 uur, ophalen om 12.30 uur)

Openingsdagen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

LRK

257773253