Image Alt

De Gornet

De Gornet

Welkom bij peuterspeelzaal De Gornet!

Op onze peuterspeelzaal is veel ruimte binnen en buiten is er een mooie buitenspeelplaats. Onze leidsters werken al jaren samen. We vinden het belangrijk dat peuters mogen zijn wie ze zijn. We bieden veiligheid, vertrouwen en structuur.

 

Dagindeling

Als de kinderen binnen komen gaan we buiten spelen. Als alle kinderen er zijn gaan we naar binnen. Binnen proberen alle peuters zelfstandig hun jas uit te trekken en in een vakje in de kaststok neer te leggen.

Na het handen wassen gaan we vrij spelen. Tijdens het vrij spelen is er ruimte om in een kleine groep een activiteit te doen of juist 1 op 1 met een kind iets te doen. Na het vrij spelen gaan we opruimen en gaan we aan tafel. We nemen de dagritme kaarten door en kijken of iedereen er is. Daarna gaan we eten en drinken.

Na het eten en drinken doen we een activiteit. Dit kan knutselen zijn, maar ook bewegen of een activiteit met Puk. Daarna lezen we voor en gaan we buiten spelen. We sluiten de ochtend af met een kring.

Adres

Telefoon

06 – 86 82 04 67

Openingstijden

8.15 -12.15

(inloop van 8.15 – 8.30 uur, ophalen om 12.15 uur)

Openingsdagen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

LRK

109526569